شهادت ارثی است که از اولیای ما به ما می رسد، آنها باید از مردن بترسند که بعد از مرگ، موت را فنا می دانند، ما که بعد از موت را حیات بالاتر از این حیات می دانیم چه باکی داریم.

حضرت امام خمینی (ره)

 

رشته استوری تولیدی برای اینستاگرام

کافی است 4 تصویری که در ادامه می توانید دانلود کنید را به ترتیب در اینستاگرام خود، استوری بفرمایید.

 

 

دریافت تصاویر :

دانلود کنیددانلود کنید

دانلود کنیددانلود کنید

 

جهت تعجیل در فرج آقا امام زمــــــــان (عج) و شادی روح شهـــــــــدا، صلوات