به توفیق الهی با تلاش و همت نویسنده گرامی آقای محسن حسن زاده و خانواده بزرگوار شهید عباس دانشگر کتاب «آقا داماد» درباره شهید عباس دانشگر در سالروز تولد شهید ابراهیم هادی رونمایی شد.