امام خامنه ای :

 

" اگر مدافعان حرم مبارزه نمی کردند

 

باید در کرمانشاه و همدان می جنگیدیم."